quinta-feira, 10 de janeiro de 2008

As lágrimas e os sorrisos

62

Carmen patiño fernandes
(carmiña - españa)

Las lágrimas y sonrisas,
Son dos opuestos extremos,
Sí, nacemos entre risas...
¡mas, con llanto moriremos!

As lágrimas e os sorrisos
São dois opostos extremos,
Nós nascemos entre risos,
Mas dentre o pranto, morremos!

Nenhum comentário: